Oplossingen zoeken voor complexe vraagstukken

Organisaties krijgen te maken met steeds moeilijkere vraagstukken. Vragen waarbij veel mensen betrokken zijn met uiteenlopende belangen. Zoals de energietransitie, vergrijzing, duurzame voeding, etc. Dit zijn vraagstukken die niet door één organisatie zijn op te lossen. Er is een manier om dichter bij de essentie te komen: oprechte belangstelling voor de drijfveren en behoeften van de mensen die ermee te maken hebben. Dat kunnen zowel eindgebruikers als stakeholders zijn. In onze aanpak staan zij in het middelpunt. Alleen zo doorgrond je een vraagstuk en komen er nieuwe invalshoeken en oplossingsrichtingen naar boven. Stap voor stap werken opdrachtgevers en belanghebbenden onder begeleiding van BLdP aan onderling begrip, vertrouwen en bovenal effectieve en gedragen oplossingen. Tussentijds toetsen we steeds of we op de juiste weg zitten.

Slow problem solving

Voordat we nadenken over oplossingen pelt BLdP samen met opdrachtgevers, eindgebruikers, belanghebbenden en experts eerst het vraagstuk af. Is het herkenbaar? Ervaren zij het ook als probleem? Waarom wel of niet? Waar gaat het nu écht om? Deze analysefase levert een scherpe en gedeelde probleemstelling op, wat een voorwaarde is voor het vinden van de juiste oplossingen. We prikkelen mensen om hun blik te verruimen, te experimenteren en samen scherpe keuze te maken. En we investeren in een gedegen proces. We boeken tijdswinst door uiteindelijk met nieuwe oplossingen te komen waar alle betrokkenen eigenaar van zijn en waar iedereen direct mee aan de slag kan. Deze aanpak noemen wij ‘slow problem solving’. Onze aanpak is geïnspireerd op Design Thinking: lees meer over deze denk- en werkwijze.

Een frisse blik op uw vraagstuk?

Werkt u met vele stakeholders en tegengestelde belangen? Vindt u het lastig om hier een goede strategie voor te maken en belanghebbenden effectief te betrekken? BLdP denkt graag met u mee. Ons adviesaanbod loopt uiteen van een intensieve, korte aanpak met gebruik van snelkookpanmethodes tot langere advies- en participatietrajecten. Afhankelijk van de complexiteit en belangen kan dit enkele weken of maanden in beslag kunnen nemen.