Cases

Dit is een selectie van de vraagstukken waar BLdP samen met haar opdrachtgevers aan heeft gewerkt:


Hoe ga je als overheidsorganisatie om met inwonersvragen?

De energietransitie houdt veel mensen bezig. Waar de een graag…

Jongerenparticipatie: denk mee over de toekomst van jouw woonplaats

In het Limburgse gebied tussen Gennep en Mook, de Lob van Gennep,…

Public Design voor complexe fileknelpunten

Rijkswaterstaat vroeg BLdP in 2018 om mee te werken aan het oplossen…

Nieuwe visie op gezond en gelukkig ouder worden

In 2018 vroeg de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)…

Patiëntenvereniging: meer verbinding tussen jongeren met zeldzame botziekte

Hoe is het om als 20-jarige al 15 operaties achter de rug te…

Ontwerp participatieproces bij nieuwe regels voor drones

Steeds meer professionele en recreatieve gebruikers vliegen met…

Gedeelde visie op de kracht van Flevoland

Binnen het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland…

Afdelingskoers bepalen met 100 mensen

Een van de afdelingen van het ministerie van Volksgezondheid,…