Hoe ga je als overheidsorganisatie om met inwonersvragen?

De energietransitie houdt veel mensen bezig. Waar de een graag wil investeren in een duurzame eigen woning is de ander minder blij met een windpark in de nabijheid. Het onderwerp levert diverse vragen, reacties en ideeën op, merken ze bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). NP RES ondersteunt 30 energieregio’s, die allen plannen maken voor het opwekken van duurzame energie op land.

Sinds NP RES zichtbaarder is in de media weten steeds meer mensen de organisatie te vinden, met als gevolg een toename van het aantal inwonersvragen. Een dilemma ontstond: NP RES en zijn opdrachtgevers vinden participatie en betrokkenheid bij de energietransitie zeer belangrijk en willen graag dat inwoners een antwoord krijgen. Maar NP RES is hier niet op ingericht, omdat de primaire taak van het programma is om de RES-regio’s te ondersteunen. BLdP werd gevraagd om een advies uit te brengen.

Analyse van het vraagstuk
Volgens onze methode ‘slow problem solving’ zijn we begonnen met het afpellen van het vraagstuk. Dit hebben we gedaan door als eerste de binnengekomen vragen en antwoorden te analyseren. Daarbij gingen we op zoek naar soorten vragen, kennisbehoeften en patronen in de manier van beantwoorden.

Complex vraagstuk
De complexiteit van de vraag van NP RES zit ook in de grote hoeveelheid loketten en partners die vragen over de energietransitie beantwoorden. In één vraag zitten soms vragen die bedoeld zijn voor de betreffende gemeente, voor een ministerie en bijvoorbeeld de netbeheerder. Wij hebben de betrokken partners gesproken over hun omgang met vragen en ideeën.

Contact met de doelgroep
Uiteraard hadden wij ook contact met de mensen waar het hele vraagstuk om draait: de vragenstellers. Wat is hun drijfveer om hun vraag te stellen? Hoe zijn ze bij NP RES terecht gekomen? Wat vonden ze van het antwoord dat ze ontvingen?

De totaalanalyse leverde veel bruikbare informatie op om het vraagstuk verder uit te diepen en hier met NP RES en haar partners nader over in gesprek te gaan. Een grove eerste richting is al gekozen, samen met de partners. BLdP werkt momenteel verder aan de uitwerking. Deze casus zullen we nog updaten.

Onze visie op afhandeling burgervragen door de Rijksoverheid
Benieuwd naar onze visie op de huidige afhandeling van burgervragen door de Rijksoverheid? Lees onze bijdrage die we op LinkedIn plaatsten.