Nieuwe visie op gezond en gelukkig ouder worden

In 2018 vroeg de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een participatieaanpak aan BLdP. De RVS werkte aan een advies aan het kabinet over de derde levensfase: de levensfase die begint wanneer mensen met pensioen gaan en eindigt wanneer kwetsbaarheid en zorgbehoefte dominant worden.

Betrekken van de doelgroep

BLdP stelde een dagprogramma samen waarin we samen met stakeholders zowel het vraagstuk uitgebreid konden verkennen als nadenken over oplossingsrichtingen. De RVS had al een gevarieerde groep professionals met kennis over welzijn, wonen, pensioenen, cultuur, diversiteit en (vrijwilligers)werk in beeld. Maar dit waren allen mensen tussen 25 tot 55 jaar. Het advies van BLdP: betrek deze groep én vraag hen om hun moeder, vader of andere oudere uit hun eigen netwerk mee te nemen. Zodat we het gesprek aan konden gaan met de doelgroep zelf. Aan deze oproep werd ruim gehoor gegeven: één derde van de uiteindelijke deelnemers was tussen de 70 en 85 jaar oud. Met behulp van o.a. creatieve interviewtechnieken en een serious game verzamelden we inzichten, ideeën en knelpunten over het goede leven als je ouder wordt.

Meerwaarde van design thinking-aanpak

De aanwezigheid van de doelgroep zorgde voor een dynamische dag en enorme toegevoegde waarde:

  1. De ouderen confronteerden de professionals met terugkerende stigma’s. De focus ligt té vaak op leeftijd, kwetsbaarheid en zorg. Ook hebben ze last van de onterechte aanname dat ‘alle’ ouderen op zoek zijn naar rust en ontspanning.
  2. De professionals werden gestimuleerd om jargon te vermijden en hun initiatieven en ideeën in heldere taal en met eerlijke verwachtingen uit te leggen.
  3. We kwamen tot een gedeelde invulling van een goede derde levensfase: actief bezig blijven en een rol van betekenis blijven spelen in de maatschappij, op welke manier dan ook. Daarbij hoort o.a. (meer) contact met alle generaties, nieuwe woon- en pensioenvormen en op jonge leeftijd al investeren in de derde levensfase.
  4. Waar de dominante focus op de gezondheidszorg lag, verschoof deze – dankzij de actieve bijdrage van de ouderen – naar een gewenste focus op welzijn.

Het advies ‘Het goede leven als je ouder wordt’ is inmiddels gepubliceerd op de website van de RVS .