Jongerenparticipatie: denk mee over de toekomst van jouw woonplaats

In het Limburgse gebied tussen Gennep en Mook, de Lob van Gennep, werken gemeenten, waterschappen, provincies en rijk samen met de omgeving aan een betere bescherming tegen hoogwater. In 1993 en 1995 overstroomde de Maas. Daarna zijn de dijken in de Lob van Gennep aangelegd. Op dit moment voldoen de dijken niet aan de geldende veiligheidsnorm. Dat betekent dat deze dijken versterkt moeten worden. Naast de plannen om de huidige dijken hoger en sterker te maken, kijkt de projectorganisatie o.a. ook naar hoe dit gecombineerd kan worden met het aantrekkelijker maken van het gebied. Veel bewoners zijn echter onzeker over wat hen te wachten staat. Ze zijn er niet altijd van overtuigd dat de betrokken (overheids)partijen écht oog hebben voor hun zorgen en belangen. De projectorganisatie vroeg BLdP een aanpak te ontwikkelen om jongeren op een laagdrempelige en creatieve manier te betrekken bij het vraagstuk. Met als doel: een verfrissende blik op het vraagstuk.

Geef je op voor de online #burgersessie
Samen met de Dorps Ambitie Groep Ottersum heeft BLdP jongeren geworven voor een twee uur durende online sessie waarin ze konden meedenken over dit vraagstuk. Via een Instagram-account maakten we hen enthousiast met diverse polls, oproepen om de leukste plekken van het gebied aan te wijzen en quizjes met lokale wetenswaardigheden. Om de naam van de sessie eer aan te doen, konden de jongeren die zich hadden opgegeven voor de sessie op de avond zelf een heerlijke hamburger ophalen bij een lokale horecaondernemer.

Tijdens de #burgersessie zoomden we op een creatieve manier met afwisselende opdrachten in op hoe de jongeren aankijken tegen het vraagstuk én hun gewenste toekomst van het gebied. Als voorbereiding maakten de jongeren een moodboard van hun wensen, zorgen en behoeften. Tijdens de #burgersessie brainstormden ze in groepjes over de thema’s werk, wonen en vrije tijd.

 

“Samen met BLdP hebben we op een creatieve manier jongeren bij het project betrokken en zo interessante en originele ideeën opgehaald in het projectgebied.”

Marijke van der Steen – omgevingsmanager Lob van Gennep


Opbrengsten
De Instagram-campagne, moodboards en de sessie gaven inzicht in de thema’s die bij jongeren spelen. Zo zijn de woningmarkt en de krimp grotere zorgen dan een mogelijke overstroming. Waterveiligheid lijkt een vanzelfsprekendheid voor deze groep. Daarentegen is klimaatverandering een thema dat leeft. Vrijwel alle jongeren gaven aan in het gebied te willen blijven wonen.

Het traject leverde concrete ideeën op als het bij elkaar brengen van de huidige sportvelden (want grotere terreinen, gezelliger en ook nog goedkoper), picknick- en zwemplekken en een bruggetjesroute naar een strandje. Tot nieuwe perspectieven zoals het aanleggen van een rondweg, zodat het vrachtverkeer naar Duitsland niet door de kernen heen hoeft en aandacht voor woningbouw voor jongeren en/of doorstroom van ouderen. Ook kwamen er duidelijke waarden naar voren die de projectorganisatie mee kan nemen, zoals het behouden van een krachtig saamhorigheidsgevoel tussen jong en oud.

Aanvulling in participatietraject
Jongerensessies zijn een mooie aanvulling op het ‘traditionele’ participatieproces. Er is een andere dynamiek en het levert nieuwe, onverwachte ideeën en invalshoeken op.

BLdP heeft dit traject in december 2020 afgerond. De opdrachtgever bestudeert de ideeën momenteel en bepaalt dan welke ze gaat uitvoeren. Ook wordt bekeken of ze deze sessie in andere delen van het gebied ook gaat organiseren.