Artikelen door

Aan de slag met Slow problem solving

Werkt jouw organisatie aan het oplossen van complexe vraagstukken? Maak dan kennis met Slow problem solving  Ga op zoek naar nieuwe inzichten voor innovatieve oplossingen Kom tot oplossingen die écht aansluiten bij je doelgroep Verminder het risico op weerstand Slow Problem Solving is een manier van denken om complexe vraagstukken met impact aan te pakken. […]

Jongerenparticipatie: denk mee over de toekomst van jouw woonplaats

In het Limburgse gebied tussen Gennep en Mook, de Lob van Gennep, werken gemeenten, waterschappen, provincies en rijk samen met de omgeving aan een betere bescherming tegen hoogwater. In 1993 en 1995 overstroomde de Maas. Daarna zijn de dijken in de Lob van Gennep aangelegd. Op dit moment voldoen de dijken niet aan de geldende […]

Nieuwe visie op gezond en gelukkig ouder worden

In 2018 vroeg de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een participatieaanpak aan BLdP. De RVS werkte aan een advies aan het kabinet over de derde levensfase: de levensfase die begint wanneer mensen met pensioen gaan en eindigt wanneer kwetsbaarheid en zorgbehoefte dominant worden. Betrekken van de doelgroep BLdP stelde een dagprogramma samen waarin we […]

Gedeelde visie op de kracht van Flevoland

Binnen het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland leefde de wens om Flevoland helder en krachtig te positioneren. Het was een thema waar al diverse malen over gesproken was en actie was ondernomen, maar dit leverde nog geen krachtige positionering op. Het was dus belangrijk dat er nu een oplossingsgerichte aanpak zou komen. […]

Afdelingskoers bepalen met 100 mensen

Een van de afdelingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde samen met al haar medewerkers een koersdocument voor de komende drie jaar opstellen. BLdP werd gevraagd om hier een participatieaanpak voor te ontwikkelen en de medewerkers te begeleiden. Het koersdocument moest antwoord geven op vragen als: Hoe kunnen we als afdeling inspelen […]