Gedeelde visie op de kracht van Flevoland

Binnen het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland leefde de wens om Flevoland helder en krachtig te positioneren. Het was een thema waar al diverse malen over gesproken was en actie was ondernomen, maar dit leverde nog geen krachtige positionering op. Het was dus belangrijk dat er nu een oplossingsgerichte aanpak zou komen.

Durven kiezen

BLdP koos ervoor om te werken met de informatie die er al was. Een grondige deskresearch leverde 84 verschillende bouwstenen voor een positionering op. Dit konden we na clustering terugbrengen tot 20 thema’s. Maar dit was nog steeds te veel voor een heldere focus. Vervolgens hebben we het College uitgedaagd om hier keuzes in te maken. Na de gedeputeerden eerst te confronteren met de grote hoeveelheid reeds aanwezige kernboodschappen, werd de noodzaak tot focus breed omarmd.

Snelkookpanmethode

Via een snelkookpanmethode werd in korte tijd een heldere focus aangebracht en kwam het College tot vier heldere bouwstenen. Vervolgens bepaalden we met elkaar de randvoorwaarden die nodig zijn om een heldere opdracht te formuleren voor de ambtelijke organisatie. Dit traject is verder uitgewerkt door de provincie en resulteerde in de positionering ‘Flevoland, duidelijk anders’.