Ontwerp participatieproces bij nieuwe regels voor drones

Steeds meer professionele en recreatieve gebruikers vliegen met drones. Om dit veilig te houden geldt vanaf eind 2020 nieuwe Europese regelgeving. Ieder Europees land heeft binnen die regelgeving de mogelijkheid om extra zones aan te wijzen waar wel of niet gevlogen mag worden. Bijvoorbeeld boven kwetsbare natuur- en industriegebieden.

Strategie-ontwikkeling voor participatietraject

De Directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het dronebeleid in Nederland en vroeg BLdP om een strategie te ontwikkelen voor dit participatietraject. Ook vroeg zij BLdP om de participatiebijeenkomsten te ontwerpen en te faciliteren. Het doel van het traject was de zones voor drones in Nederland zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en belangen van belanghebbenden. De vele verschillende stakeholders en tegengestelde belangen maakten deze case complex. In het participatietraject was het belangrijk dat alle belangen vertegenwoordigd waren. Van innovatie tot inspectie tot recreatie. Ook nodigden we mensen uit die zich juist zorgen maken over drones, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geluidsoverlast en privacy.

Mix van online en offline participatie

De aanpak bestond uit een combinatie van online en offline participatie. Zo startte het traject online met o.a. een laagdrempelige poll. Daarna volgden dialoogsessies met stakeholders, van overheden tot professionals tot bewoners. Zij gingen bijvoorbeeld in kleine groepen met elkaar het gesprek aan over vragen als: Wat is een verbetering dan wel een verslechtering van de nieuwe regelgeving ten opzichte van de huidige situatie? Wat moet het ministerie absoluut niet vergeten? Ook bogen ze zich over bestaande cases, zoals het vliegen met een drone op Kinderdijk of boven een groot landelijk evenement. Per casus bepaalden de participanten met elkaar welke doelgroepen baat hebben bij soepelere regels, en welke juist bij strengere regels. En waarom. Zo kwamen we diverse  dilemma’s tegen. Tot slot kregen ze de vraag om in de schoenen van het ministerie te stappen en te adviseren wat volgens hen de beste oplossing zou zijn. De resultaten van deze participatiebijeenkomsten zijn online gezet, zodat een grotere groep hierop kon reageren en meedenken.

Verdieping

Bij vervolgbijeenkomsten, die vanwege corona online waren, zijn we meer de diepte ingegaan. Zo hebben we dilemma’s besproken waar nog geen gemeenschappelijk beeld over was en hebben we meer informatie verzameld over bepaalde onderwerpen die we nog onvoldoende scherp in beeld hadden.

Eerste resultaten zijn verwerkt

Inmiddels zijn de eerste richtlijnen bekend en verwerkt in een digitale kaart. Hierin zijn de uitkomsten van dit participatietraject meegenomen.